Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter en beheerder opbaarruimte
Mevrouw B. Bodewits-Woudstra
tel : 0598-624053 / 06- 49137912 

Secretaris en website beheer
De heer B. Brouwer
tel.: 0598-626123 / 06-15001624

Penningmeester
Mevrouw D. Bettenbroek-Dallinga
tel.: 0598-622110

Bestuurslid en beheer ledenadministratie
De heer J.E.  Mulder
tel.: 0598- 633350 / 06-29003074

Bestuurslid en vice voorzitter
Mevrouw L.B.  Koster
tel.: 06-34570527

bestuur