Allereerst neemt u contact op met de huisarts. De huisarts zal het overlijden vaststellen en een verklaring van overlijden geven. Bij overlijden in het ziekenhuis geeft de dienstdoende arts een verklaring van overlijden. Vervolgens wacht voor de nabestaanden behalve het verdriet, hoe vervelend het ook is, de verzorging en regeling van de uitvaart. Hiervoor neemt u contact op met onze uitvaartleidster, mevrouw A. Munneke telefoonnummer 06-53230295. Mevrouw Munneke zal in onderling overleg met u of uw nabestaanden de uitvaart, naar de wens van u of overledene, verzorgen.
De contributie bedraagt momenteel per persoon van 22 jaar en ouder per jaar € 47,00. Voor een gezin is dit dus € 94,00 per jaar Personen van 18 t/m 21 jaar betalen momenteel € 43,00 per jaar. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid indien beide ouders lid zijn. Bij één ouder gezinnen zijn kinderen ook tot hun 18e jaar in het lidmaatschap inbegrepen.
In de meeste gevallen is dit mogelijk. U kunt dit met de uitvaartleidster bespreken.
Omdat de pakketwaarde van de begrafenisvereniging niet toereikend is voor uw uitvaart raden wij u zelfs aan om u bij te verzekeren. Hierover hebben wij goede afspraken gemaakt met Ardanta. Zij hebben een zeer goede uitvaartkosten verzekering die in een persoonlijk gesprek, met de adviseur dhr J. PInkster, besproken kan worden!
De kosten van een uitvaart bedragen momenteel al snel € 2.500,00 tot € 3.000,00. Dit is afhankelijk van uw wensen en eisen voor de uitvaart. Afhankelijk van de gemeente waar u begraven wilt worden dan wel wilt worden bijgezet zullen de kosten hoger of lager uit kunnen vallen.
De kosten voor een begrafenis en een crematie verschillen niet erg veel van elkaar. De kosten voor de dienstverlening, de rouwkaarten, de kist, de advertenties en de opbaring zijn ongeveer hetzelfde. Het verschil kan zitten in de grafkosten. Deze kunnen per gemeente nogal verschillen.