Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter
Mevrouw B. Bodewits-Woudstra
tel : 0598-624053

Sectretaris en website beheer
De Heer B. Brouwer
tel.: 0598-626123 / 06-15001624

Penningmeester
Mevrouw D. Bettenbroek-Dallinga
tel.: 0598-622110

Bestuurslid, beheerder opbaarruimte & klok luider
De Heer L. Jager
tel.: 0598-6191967

Bestuurslid en beheer ledenadministratie
Heer J. Mulder
tel.: 0598- 633350 / 06-29003074